Historik

En 14-årig yngling vid namn Otto Sandberg blev 1877 antagen som målarlärling i Södertälje. År 1882 utnämndes han till målargesäll och företog därefter en gesällvandring i Europa. Färden gick till Köpenhamn, Berlin och Wien samt vidare till Venedig och Rom. Vandringen tog ca 3 år och resebrev finns bevarade. Efter hemkomsten till Sverige startade han måleri-firma i Södertälje.

År 1896 flyttade han till Örebro och startade här Otto Sandbergs Måleri. Det första stora arbetet var Bröderna Erikssons Snickeri-fabrik. Han visade sig vara en kraftfull företagsledare, bland annat var han ordförande i Målaremästareföreningen i 20 år. Det har berättats att han besökte arbetsplatserna ridande till häst.

När Otto Sandberg drog sig tillbaka från måleriet övertogs målerifirman av hans verkmästare Rudolf Johansson. Denne drev firman till sin död 1944, då företaget övertogs av Verner Wilde som då fungerade som verkmästare. Han var under kriget lagbas för pågående stora arbeten vid Malmslätt och Såtenäs. Företagsnamn blev därefter Rudolf Johanssons Måleriaffär Eftr.

I början av 1960-talet fick Verner Wilde kontakt med Börje Krafft, utbildad yrkesmålare, tidigare mätningsman och vid tidpunkten verkmästare i ett annat måleriföretag i Örebro. Dessa kontakter ledde till att Verner Wilde och Börje Krafft 1965 ombildade företaget till aktiebolag och på så sätt inleddes ännu en epok i företagets historia. Verner Wilde drog sig snart med ålderns rätt tillbaka. Företaget som nu hette Rudolf Johanssons Måleriaffär Eftr. AB ändrade av förklarliga skäl namnet till det mer lätthanterliga B. Krafft Måleri AB. Detta skedde 1979.

Företaget övertogs sedermera av sönerna Sven-Börje Krafft och Karl Erik Krafft. Den största målningsentreprenad företaget har haft var Västhaga, 852 lägenheter och centrum. Där fick Sven-Börje Krafft sitt elddop som arbetsledare.

Idag är företaget en koncern med olika, men närliggande verksamhetsgrenar, dvs. Krafft Måleri AB (måleri, fönsterrenovering och färghandel mm). Ägarkretsen har efterhand ökats ut och företaget leds nu av Gunnar Wändell som ordförande och Mikael Bascuas som vd. Antalet anställda har varierat under åren men har de senaste decennierna varit mellan 60-90 målare och tjänstemän.

Ett stort steg i utvecklingen var när företaget 2013 flyttade till nya anpassade lokaler i nya delen av Idrottshuset.

Kontakt