Måleritjänster

Vi utför följande tjänster:

 • Byggnadsmåleri, utvändigt och invändigt måleriarbete
 • Serviceuppdrag
 • Ny- och ombyggnader
 • Fasadtvätt
 • Dekorativ målning
 • Fönsterrenovering med möjlighet till treglasstandard
 • Brandskyddsmålning
 • Epoximålning
 • Färgsättning
 • Klottersanering och klotterskydd
 • Kurser i lift och ställning
 • ROT-arbeten

Genom vårt intressebolag Nordisk Yta AB erbjuder vi även industrigolv och plåttakmålning.

Kontakt


F
F
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found